Naturværket arbejder med at omsætte planer og projekter indenfor natur og biodiversitet til praksis og med at understøtte vigtige processer i skabelsen af et fælles projekt - både hvad angår fagligt indhold, involvering af aktører og myndighedsgodkendelser.

Naturværket ApS leverer ydelser inden for områderne:

•    Naturforvaltning
•    Biodiversitet
•    Landskabsforvaltning
•    Naturkonsekvensvurderinger
•    Miljøjura
•    Projektledelse
•    Facilitering og planlægning