Notice: Unable to select database: bjornthorsen_db on localhost in /var/www/www.naturvaerk.dk/htdocs/nv_php/db/db_mysql.php on line 135
Profil
 

Naturværket ApS er et rådgivende konsulentfirma ejet af Annita Svendsen. Jeg har kompetencer inden for en bred vifte af natur- og miljøopgaver – lige fra idé til implemetering i prakis. Jeg brænder for at udvikle en bredere forståelse for værdien af mere og bedre natur og især hvilke muligheder det giver for at leve det gode liv både nu og i fremtiden.

Naturværket arbejder netværksbaseret og efter et værdigrundlag, som er baseret på relationer, fælles læring og udvikling. Jeg fokuserer meget på ressourcer og værdier for stedet eller aktøren, så vi kan skabe resultater og løsninger, som skaber aktiver i fremtiden.

Jeg brænder for at skabe et godt grundlag for at Danmarks vilde natur kan bevares for eftertiden som mangfoldig og tilgængelig. Jeg arbejder for helhedsplaner, som sikrer at natur og biodiversitet bliver prioriteret på tværs af alle de øvrige interesser, som der også er for arealanvendelse.

Naturværket er omfattet af en rådgivende ansvarsforsikring ved Topdanmark.