En styring af et projekt kan være opslidende og ensomt, da det ofte er svært at komme ud over rampen med de forskellige leverancer, og der mangler faglig sparring til projektets problemstillinger.

Naturværket assisterer med projektledelse af mindre og større projekter, herunder EU projekter.