Naturværket rådgiver indenfor det miljøretlige område med fokus på naturbeskyttelse - såvel nationalt samt EU direktiver i forhold til natur og biodiversitet.

Naturværket rådgiver om EU´s landbrugsstøtteordninger samt om udformning af de danske støtteordninger i forhold til natur og biodiversitet.