Notice: Unable to select database: bjornthorsen_db on localhost in /var/www/www.naturvaerk.dk/htdocs/nv_php/db/db_mysql.php on line 135
Konsekvensvurdering
 

Naturværket udfører naturkonsekvensvurderinger til brug for viden om et projekts indvirkning på et områdets naturindhold og dermed også til brug for myndighedstilladelser til de ændringer, som et projekt kan medføre. Typisk vil det være ydelser som:

•    Kortlægning af naturtyper, arter og levesteder
•    Biologiske forundersøgelser
•    Naturkonsekvensvurderinger i forhold til lavbundsprojekter, vådområdeprojekter, VVM-undersøgelser og andre projekter